logologo

O nama

Arrow pointing down

Održivost

Arrow pointing down

Karijere

Arrow pointing down

priče

Pravila o privatnosti
U primjeni od  20.09.2022.

1. UVOD

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) primjenjuje se na ovom mrežnom mjestu (dalje: Mrežno mjesto) na kojem mi, HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. Karlovac, Dubovec 22 (dalje: mi odnosno naš, u odgovarajućoj deklinaciji), u svojstvu voditelja obrade obrađujemo određene osobne podatke posjetitelja . Mi smo dio Grupe HEINEKEN. U slučaju obrade osobnih podataka u svrhu globalnog strateškog izvješćivanja ili provođenja globalnih promidžbenih aktivnosti, HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. smatra se samostalnim voditeljem obrade.
Pažljivo pročitajte ovu Politiku jer sadrži važne informacije o tome zašto i kako obrađujemo osobne podatke koje nam date ili koje prikupimo na drugi način u vezi s Vašim korištenjem našeg Mrežnog mjesta (dalje: Osobni podatci). Ovu Politiku možemo povremeno ažurirati. O svim izmjenama i/ili dopunama ove Politike bit ćete obavješteni na ovom Mrežnom mjestu ili na drugi prikladan način u mjeri u kojoj je to razumno moguće. Preporučamo da povremeno provjerite je li Politika mijenjana od Vašeg zadnjeg posjeta s obzirom na datum primjene određen ispod njezina naslova.

2. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH KORISTIMO

Korištenje većeg dijela našeg Mrežnog mjesta ne zahtijeva davanje Osobnih podataka. Za određene usluge ili aktivnosti trebat će nam Vaši Osobni podaci kako bismo Vam mogli pružiti zatražene usluge ili proizvode odnosno kako biste mogli sudjelovati u određenoj aktivnosti. Osobni podaci označeni zvjezdicom su obvezni. Ako nam ne pružite Osobne podatke označene zvjezdicom, nećemo Vam moći isporučiti usluge ili proizvode odnosno nećete moći sudjelovati u određenoj aktivnosti ili kampanji. Osim Osobnih podataka koje od Vas zatražimo u svrhu Vašeg sudjelovanja u našim kampanjama odnosno aktivnostima, prikupljamo također određene Osobne podatke prilikom Vašeg posjeta našem Mrežnom mjestu kako je niže detaljnije opisano.

Sudjelovanje u kampanjama, nagradnim igrama ili nagradnim natjecanjima

Ako sudjelujete u promidžbenim kampanjama, događanjima ili aktivnostima, uključujući promocije, nagrade uz kupnju (primjerice, poklone, nagradna izvlačenja na internetu, društvenim mrežama, putem mobilnih aplikacija ili na drugi način), programe odanosti i nagrađivanja, nagradne igre ili nagradna natjecanja (primjerice, nagradna izvlačenja na internetu, društvenim mrežama, putem mobilnih aplikacija ili na drugi način), uzorkovanje i promocije na prodajnim mjestima te zemljopisno usmjerene aktivnosti (primjerice, igrice ili SMS poruke) (dalje: Aktivnost/i), ovisno o Aktivnosti, od Vas možemo zatražiti davanje Vašeg imena i prezimena, adrese e-pošte, telefonskog broja i odgovora na nagradna pitanja. Ako bude potrebno poslati Vam nagradu poštom (npr. ulaznice ili proizvode), zatražit ćemo i Vašu adresu stanovanja odnosno drugu adresu za dostavu osvojene nagrade, kao i eventualne druge informacije potrebne za predaju nagrade. Takvi su nam Osobni podaci potrebni za obradu Vašeg sudjelovanja u takvim Aktivnostima, za komunikaciju s Vama o osvojenoj nagradi i/ili za predaju Vam nagrade. Osobne podatke u vezi s Vašim sudjelovanjem u našim Aktivnostima čuvat ćemo najduže u roku od 12 mjeseci nakon završetka Aktivnosti ako nije drugačije određeno u posebnim pravilima koja se primjenjuju na pojedinu Aktivnost. Vaše Osobne podatke nećemo koristiti u druge svrhe bez prethodne obavijesti ili privole kada je potrebna.

Komunikacija na Vaš zahtjev

Ako imate pitanja ili primjedbi odnosno neki zahtjev (dalje: Upit), možete nam se obratiti na adresu e-pošte PrivacyCroatia@heineken.com ili putem podataka za kontakt dostupnih na našem Mrežnom mjestu. Osim sadržaja vašeg Upita, bit će potrebno da navedete svoje ime i adresu e-pošte. Navedene Osobne podatke koristit ćemo samo za komunikaciju s Vama u vezi s Vašim Upitom. Zabilježit ćemo Vaš Upit, naš odgovor i eventualnu daljnju komunikaciju u svrhu obrade Vašeg Upita. Vaše ćemo Osobne podatke čuvati u roku od 12 mjeseci nakon rješavanja Vašeg Upita.

Posjećivanje našeg Mrežnog mjesta

Prilikom posjeta našem Mrežnom mjestu prikupljamo određene podatke, kao što su Vaša IP adresa, koje internetske stranice unutar našeg Mrežnog mjesta posjećujete, kategoriju Vašeg uređaja, koji internetski preglednik koristite, broj klikova i pregleda. Podaci o korištenju našeg Mrežnog mjesta i usluga služe nam za segmentaciju, tj. kategorizaciju skupina posjetitelja našeg Mrežnog mjesta odnosno kupaca prema određenim zajedničkim obilježjima kao što su dobna skupina, spol ili regija. Moguće je da ćemo Vas svrstati u određene segmente. Segmentacija nam služi za prilagodbu Mrežnog mjesta, kao i, primjerice, za promjenu redoslijeda rezultata pretraživanja ili mjesta na kojima postavljamo određene ponude kako bi bilo vjerojatnije da ih vidite. Nadalje, segmentacija se također koristi za prikazivanje mrežnih oglasa za koje mislimo da su relevantni za Vas i za slanje komercijalnih poruka.
Takve Osobne podatke koristimo na temelju naših legitimnih interesa za promociju naših proizvoda i usluga našim potrošačima i posjetiteljima Mrežnog mjesta u svrhu privlačenja većeg broja posjetitelja na naše Mrežno mjesto te poboljšanja prodaje naših proizvoda i usluga. Osobne podatke ćemo čuvati najdulje 14 mjeseci od Vašeg posjeta.

Slanje komercijalnih priopćenja

Komercijalna priopćenja možemo vam slati na različite načine. Možete se prijaviti za primanje komercijalnih priopćenja (primjerice, e-biltena). U te svrhe trebat će nam Vaši Osobni podaci za kontakt poput adrese e-pošte, korisničkih računa na društvenim mrežama ili broja mobitela. Nadalje, prilikom kupnje naših proizvoda, automatski ćete biti dodani u našu bazu kupaca pa ćemo Vama moći povremeno slati komercijalna priopćenja o sličnim našim proizvodima ili uslugama ako ne prigovorite takvoj obradi Vaših Osobnih podataka, bilo u trenutku kupnje, bilo kasnije prilikom primitka svakog takvog priopćenja. Ako ne želite od nas primati nikakva komercijalna priopćenja, u bilo kojem trenutku možete se odjaviti na način opisan u svakoj e-poruci koja sadrži komercijalno priopćenje.
Ako smo u poslovnom odnosu s Vama, imamo legitimni interes da koristimo Osobne podatke koje ste nam dali u sklopu tog poslovnog odnosa za slanje Vam kao našem postojećem kupcu komercijalnih priopćenja o našim proizvodima i uslugama. U slučajevima određenim u važećim pravnim propisima, zatražit ćemo Vašu prethodnu izričitu privolu za slanje izravnih komercijalnih priopćenja. Uklonit ćemo Vaše Osobne podatke ako nas obavijestite da ne želite primati naša komercijalna priopćenja, osim ako se ti Osobni podatci koriste i/ili čuvaju u druge svrhe sukladno važećim pravnim propisima i ovoj Politici privatnosti.

Personalizirani marketing

Možemo obrađivati dostupne podatke o Vašim pretragama na internetu i aktivnostima (klikovima i pregledima) na društvenim mrežama, kao što su Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook i Instagram, u Vašim upitima službi korisničke podrške, Vaše postavke na našem Mrežnom mjestu te povijest kontakata. Na temelju takvih Osobnih podataka možemo stvoriti profil Vaših interesa i uskladiti ga s drugim podacima dostupnim o Vama na internetu (primjerice, uporabom usluga Facebooka Audience Insight ili sličnih usluga, u mjeri dopuštenoj prema važećim pravnim propisima) kako bismo se mogli koristiti različitim kanalima za upravljanje odnosima i promidžbu naših proizvoda i usluga putem e-pošte, izravne pošte, društvenih mreža, telefona ili online oglašavanja, što može uključivati personaliziranje marketinškog sadržaja i ponuda prema Vašim preferencijama, posebice uporabom platformi za upravljanje podacima.
Uvijek možete prigovoriti obradi vaših Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga.
Takve Osobne podatke možemo koristiti na temelju naših legitimnih interesa za promidžbu naših proizvoda i usluga svojim kupcima i posjetiteljima Mrežnog mjesta, promidžbu vrijednosti i ugleda naših proizvoda i usluga te razvoj poslovanja u svrhe oglašavanja naših proizvoda i usluga prema potrošačima. Zatražit ćemo Vašu prethodnu izričitu privolu za obradu takvih Osobnih podataka sukladno važećim pravnim propisima (primjerice, u slučaju korištenja Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga).
Osobne podatke čuvamo u gore navedene svrhe za koje su bili prikupljeni (primjerice, za slanje e-biltena, obradu korisničkih računa, obradu narudžbi i plaćanja). Osobni podaci u pravilu će se brisati ili anonimizirati u roku od 24 mjeseca nakon Vaše posljednje relevantne aktivnosti na našem Mrežnom mjestu, osim ako je u važećim pravnim propisima propisan duži rok čuvanja određenih Osobnih podataka ili ako se oni čuvaju u neku drugu svrhu.

Održavanje i optimizacija našeg Mrežnog mjesta

Vaši Osobni podaci također će se obrađivati za potrebe održavanja i analiziranja našeg Mrežnog mjesta u svrhe rješavanja problema performansi, uključujući općenito rješavanje problema, analizu podataka, ispitivanje, održavanje sustava, podršku, izvješćivanje i pohranu podataka, za poboljšanje dostupnosti i korisničkog iskustva na Mrežnom mjestu te za sigurnosnu zaštitu Mrežnog mjesta. Vodimo dnevnik upisa o korištenju našeg Mrežnog mjesta.
Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo u navedene svrhe na temelju naših legitimnih interesa, a čuvat ćemo ih najduže u roku od 14 mjeseci, uključujuću upise o korištenju našeg Mrežnog mjesta koji će se brisati u roku od 14 mjeseci od nastanka.

Sudjelovanje u istraživanjima

Možemo Vam ponuditi sudjelovanje u istraživanjima poput anketa, pokusnih projekata, panela, fokusnih skupina i u drugim sličnim aktivnostima. Ovisno o vrsti istraživanja, možemo prikupljati različite kategorije Osobnih podataka. Uvijek ćete biti unaprijed obaviješteni koje ćemo Osobne podatke prikupljati i u koje svrhe u okviru pojedinog istraživanja.
Vaše Osobne podatke prikupljene u okviru istraživanja obrađivat ćemo na temelju naših legitimnih interesa za pružanje kvalitetnih usluga i proizvoda i njihovo dodatno poboljšanje ili na temelju Vaše prethodne izričite privole, ovisno o vrsti istraživanja i Osobnim podacima koje ćemo od Vas prikupljati. Osobne podatke čuvat ćemo najduže u roku od 24 mjeseca od završetka istraživanja.

Uporaba fotografija i/ili videosnimki

Osobni podaci mogu biti sadržani u fotografijama i/ili videosnimkama snimljenim na javnim ili privatnim događanjima koje mogu biti objavljene na Mrežnom mjestu, društvenim mrežama, u promidžbenim kampanjama ili interno unutar Grupe HEINEKEN u svrhe promidžbe naših proizvoda i usluga te razvoja poslovanja. Zatražit ćemo Vašu prethodnu privolu za obradu takvih Osobnih podataka sukladno važećim pravnim propisima. Takve Osobne podatke čuvat ćemo u roku od 6 godina od snimanja fotografije odnosno videosnimke u kojoj su sadržani.

Strateško izvješćivanje

Pristup Osobnim podacima koje prikupljamo ima Heineken International B.V. i obrađuje ih za sastavljanje objedinjenih strateških izvještaja u svrhu prepoznavanja globalnih prilika i poboljšanja naših globalnih proizvoda i usluga.
Heineken International BV obrađuje takve Osobne podatke na temelju legitimnih interesa Grupe HEINEKEN i svih povezanih društava koji su njezini članovi za prepoznavanje globalnih prilika, poboljšanje naših proizvoda i usluga i njihovu promidžbu prema našim kupcima i posjetiteljima Mrežnog mjesta te povećanje vrijednosti i ugleda naših proizvoda i usluga. Vaše ćemo Osobne podatke čuvati najduže u roku od 6 godina. Zatražit ćemo Vašu prethodnu privolu sukladno važećim pravnim propisima (primjerice u slučaju obrade Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga).

3. S KIM DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Kao član Grupe HEINEKEN dijelimo Osobne podatke, uključujući podatke koje prikupimo putem kolačića, s Heineken International B.V. u svrhe strateškog izvješćivanja i globalnih marketinških aktivnosti kako je detaljnije opisano u točki 2. ove Politike. Takve ćemo Osobne podatke i podatke prikupljene putem kolačića dijeliti samo kada je to dopušteno prema važećim pravnim propisima. To znači da ćemo sukladno važećim pravnim propisima zatražiti Vašu prethodnu privolu za dijeljenje podataka prikupljenih putem kolačića odnosno za korištenje kolačića naših povezanih društava-članova Grupe HEINEKEN ako se takvi podaci smiju prikupljati samo na temelju privole. Vaše Osobne podatke možemo također dijeliti s članovima Grupe HEINEKEN kada je to dopušteno na temelju naših legitimnih interesa, primjerice u svrhe prikupljanja agregiranih marketinških uvida ili segmentacije.
Osobne podatke možemo podijeliti s trećim osobama-primateljima koje nam pomažu u pružanju Vam naših proizvoda i usluga te upravljanju ovim Mrežnim mjestom. Takvi primatelji mogu biti:
- povezana društva-članovi Grupe HEINEKEN u svrhe pohrane Osobnih podataka koji se obrađuju putem Mrežnog mjesta zbog zajedničkog korištenja informatičkih sustava
- pružatelji usluga kada je to potrebno za pružanje nam određenih usluga, uključujući usluge analize podataka
- pružatelji usluga koji nam pomažu u organizaciji kampanja i promocija
- oglašivači, uključujući treće osobe
- medijske agencije u marketinške svrhe i svrhe istraživanja
- pružatelji društvenih mreža
- povezana društva-članovi Grupe HEINEKEN u slučaju reorganizacije, spajanja, odvajanja, zajedničkih pothvata, prijenosa ili raspolaganja na drugi način, u cijelosti ili djelomično, poslovnim pogonom, imovinom ili poslovnim udjelima (uključujući eventualni stečaj ili slične postupke)
- ako Grupa HEINEKEN otuđi u korist treće osobe, u cijelosti ili djelomično, neku imovinu ili udjele u nekom povezanom društvu-članu Grupe HEINEKEN koje obrađuje Vaše Osobne podatke, Vaši Osobni podaci mogu biti preneseni toj trećoj osobi.
Takvi primatelji mogu se nalaziti u Europskoj uniji odnosno u drugim državama Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u nekom drugom dijelu svijeta. Ako budemo prenosili Osobne podatke izvan EGP-a, osigurat ćemo primjerenu razinu zaštite za njihov prijenos. Od pružatelja usluga s kojima surađujemo zahtijevamo da provode odgovarajuće mjere zaštite, povjerljivosti i sigurnosti Osobnih podataka.
Osim toga, možemo biti dužni pružiti Osobne podatke nadležnim tijelima na temelju važećih pravnih propisa ili naloga suda odnosno drugog nadležnog tijela.

4. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere zaštite Osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s Mrežnim mjestom od zlouporabe odnosno slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, mijenjanja, otkrivanja, stjecanja ili pristupa, sukladno važećim pravnim propisima o privatnosti i sigurnosti podataka. Međutim, nijedno mrežno mjesto ne može biti u potpunosti sigurno te ne preuzimamo odgovornost zbog neovlaštenog ili slučajnog pristupa koji je izvan naše kontrole.
Naše Mrežno mjesto može sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Ne odgovaramo za politiku privatnosti, sadržaj ili sigurnost takvih internetskih stranica trećih osoba na koje se ne primjenjuje ova Politika privatnosti. Savjetujemo da uvijek pažljivo pročitate politike privatnosti koje se primjenjuje na internetske stranice trećih osoba.

5. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke čuvamo u rokovima pripisanim zakonom odnosno u rokovima potrebnim za ispunjenje svrha opisanih u ovoj Politici privatnosti za koje su bili prikupljeni, posebice za pružanje Vam zatraženih usluga. Odgovarajući rokovi čuvanja Osobnih podataka određeni su u ovoj Politici privatnosti za pojedine opisane svrhe. Poduzet ćemo razumne korake za uništenje ili deidentifikaciju Osobnih podataka koje čuvamo ako više nisu potrebni za navedene svrhe ili nakon isteka određenog roka čuvanja.

6. KOLAČIĆI

Veliki dio podataka na koje se primjenjuje ova Politika privatnosti prikuplja se pomoću kolačića ili sličnih tehnologija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju i mogu biti pohranjene na Vašem uređaju, primjerice računalu, pametnom telefonu ili tabletu. Tehnologije koje se mogu koristiti na Mrežnom mjestu, a koje su slične kolačićima, su pikseli za praćenje, Java skripte, tagovi i mrežne pratilice. Kolačići i slične tehnologije mogu se koristiti kako bi se sačuvale postavke Vašeg korisničkog računa, jezik i zemlja, kao i za mjerenje i analiziranje Vašeg ponašanja na našem Mrežnom mjestu te prikazivanje Vam personaliziranih oglasa na našem Mrežnom mjestu ili na internetskim stranicama trećih osoba. Sukladno važećim pravnim propisima, zatražit ćemo od Vas privolu za korištenje kolačića. Više informacija o vrstama kolačića koje koristimo i o načinu njihova korištenja dostupno je u našoj Politici o kolačićima koja je neodvojivi dio ove Politike privatnosti, a dostupna je i u podnožju ovog Mrežnog mjesta.

7. DRUŠTVENE MREŽE

Imamo profile i aktivni smo na različitim društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama, YouTubea, Twittera, LinkedIna itd. Iako se na našem Mrežnom mjestu prikazuju poveznice na neke od društvenih mreža na kojima smo prisutni, time se ne postavljaju nikakvi kolačići društvenih mreža. Međutim, ako kliknite na poveznice na društvene mreže koje mogu biti omogućene na našem Mrežnom mjestu, budete preusmjereni na naše profile na odgovarajućim društvenim mrežama.
Inače, kolačići društvenih mreža mogli bi se aktivirati primjerice ako bi se na našem Mrežnom mjestu koristili gumbi za dijeljenje sadržaja ili ako biste svoj račun na nekoj društvenoj mreži na neki način povezali s našim Mrežnim mjestom. Ako podijelite bilo koje informacije s našeg Mrežnog mjesta na društvenim mrežama, to znači da će biti vidljive posjetiteljima Vaših osobnih stranica na odgovarajućoj društvenoj mreži, uz vaše ime i preferencije.
Pružatelji društvenih mreža kao treće osobe imaju vlastita pravila o privatnosti i kolačićima. Ne možemo utjecati na način na koji društvene mreže upotrebljavaju Vaše podatke koje mogu prikupljati putem vlastitih kolačića ili na drugi način. Stoga, preporučujemo da uvijek pažljivo pročitate politike privatnosti i kolačićima društvenih mreža na kojima ste registrirani jer se primjenjuju na obradu vaših Osobnih podataka od strane njihovih pružatelja.

8. PRIVATNOST DJECE

Mrežno mjesto nije namijenjeno za pojedince mlađe od 18 godina. Ne prikupljamo svjesno Osobne podatke nepunoljetnih osoba.

9. VAŠA PRAVA U VEZI SNAŠOM OBRADOM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ako se na obradu Vaših Osobnih podataka primjenjuje europska Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno ovisno o nacionalnim važećim pravnim propisima koji se na Vas primjenjuju, imate pravo na pristup svojim Osobnim podacima i njihovo brisanje, ograničenje ili prestanak obrade Vaših Osobnih podataka odnosno zabranu uporabe Vaših Osobnih podataka za profiliranje, kao i pravo zaprimiti svoje Osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu. Uvijek imate pravo prigovoriti korištenju Vaših Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga te ćemo odmah postupiti sukladno Vašem prigovoru. Ako ste dali privolu za korištenje Vaših Osobnih podataka, imate pravo povući privolu, ali to neće utjecati na zakonitost naše obrade tih Osobnih podataka prije povlačenja privole. Također, imate pravo podnijeti pritužbu svom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka. U Republici Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb (www.azop.hr). Na Vaša prava primjenjuju se nacionalni važeći pravni propisi o zaštiti osobnih podataka, ova Politika privatnosti i Politika o kolačićima.
Napominjemo da, ovisno o Vašem izboru i/ili uslijed korištenja Vaših prava, možda više nećete moći koristiti se, u cijelosti ili djelomično, uslugama našeg Mrežnog mjesta.

10. KONTAKT

Ako želite ostvariti neko od svojih prava, ako imate neko drugo pitanje, primjedbu ili zahtjev u vezi s našom obradom vaših Osobnih podataka ili ovom Politikom privatnosti, obratite nam se na adresu e-pošte PrivacyCroatia@heineken.com ili putem podataka za kontakt dostupnih na našem Mrežnom mjestu.
contactcontact

Povratak na vrh